นโยบายการเปลี่ยนสินค้า

เราหวังว่าคุณจะพอใจกับสินค้าที่คุณซื้อ แต่หากคุณได้รับสินค้าที่ไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกต้อง หรือมีข้อบกพร่อง คุณสามารถขอเปลี่ยนสินค้าได้โดยวิธีการต่อไปนี้

1

แจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนสินค้า ด้วยการส่งอีเมลมาที่ support_th@salubermd.com โดยให้รายละเอียดว่าสินสินค้าที่ไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกต้อง หรือมีข้อบกพร่องอย่างไร พร้อมรูปประกอบหรือหลักฐานที่มี ภายใน 7 วันหลังจากที่คุณได้รับสินค้า

2

เมื่อการขอการเปลี่ยนสินค้าได้รับการอนุมัติ กรุณาส่งสินค้าคืนในบรรจุภัณฑ์เดิมและในสภาพที่คุณได้รับ โดยสินค้าจะต้องมีครบทุกชิ้นส่วนไม่ขาดหาย ไปยังที่อยู่ SaluberMD Thailand 30 ซอยสุขุมวิท 61 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ซึ่งการขอเปลี่ยนสินค้านั้นจะได้รับการอนุมัติก็ต่อเมื่อมีการพิจารณาแล้วว่าสินค้านั้นไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกต้อง หรือมีข้อบกพร่องอยู่แล้วก่อนที่จะถึงมือคุณ

3

เมื่อเราได้รับสินค้าคืนแล้ว เราจะส่งสินค้าใหม่ไปหาคุณ ภายใน 10 วัน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง