Vital Care Kit

ชุด Vital Care Kit

ไวทัล แคร์ คิท (Vital Care Kit) เป็นชุดอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่สำคัญ แถมด้วยสมาชิกแอปพลิเคชัน SaluberMD นาน 1 ปี เพื่อช่วยคุณในการดูแลสุขภาพตัวเองและคนที่คุณรัก

ชุด Vital Care Kit ประกอบไปด้วย

• เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด
• เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วแบบบลูทูธ
• สมาชิกแอปพลิเคชัน SaluberMD นาน 1 ปี (ใช้พบแพทย์ทางวิดิโอได้ 3 ครั้ง)

คุณสามารถใช้ชุด Vital Care Kit เพื่อ

• ตรวจวัดสัญญาณชีพ (vital signs)
• ตรวจหาการเปลี่ยนแปลงหรือความผิดปกติของอุณหภูมิร่างการและระดับออกซิเจนในเลือด
• ช่วยสำรวจอาการเบื้องต้นของโรค COVID-19 แต่เนิ่นๆ
• ช่วยในการวินิจฉัยและรักษาโรคติดต่อจากไวรัส
• จัดเก็บผลการตรวจวัดในแอปพลิเคชัน

คำเตือน :

ไม่ควรวัดอุณหภูมิร่างกายช่วง 30 นาที หลังจากรับประทานอาหาร ออกกําลังกายหรืออาบนํ้า

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้ชุด Vital Care Kit ( English / Thai )