สำหรับแพทย์

สำหรับแพทย์

สำหรับแพทย์

SaluberMD เปิดรับสมัครแพทย์ที่สนใจเทคโนโลยีด้านโทรเวชกรรม (Telemedicine) และต้องการเรียนรู้วิธีการดูแลรักษาคนไข้ในรูปแบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพ

ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับจากการทำงานกับ SaluberMD

มีช่องทางรายได้ใหม่ ในรูปแบบการทำงานที่ต่างจากเดิม
ได้เรียนรู้เทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารกับคนไข้ในรูปแบบใหม่
ได้เรียนรู้ระบบและกระบวนการการใช้เทคโนโลยีทันสมัยที่ SaluberMD เป็นเจ้าของ
เสริมสร้างความเชื่อใจของคนไข้ที่มีต่อแพทย์ และเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลรักษา ผ่านรูปแบบวิดิโอ
สามารถทำหน้าที่แพทย์ได้ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนหรือเวลาใด เพียงแค่มีอุปกรณ์การสื่อสารและอินเตอร์เน็ต
เตรียมตัวเข้าสู่ยุคใหม่ ซึ่งเป็นยุคของโทรเวชกรรม

เตรียมตัวเข้าสู่การรักษายุคใหม่กันเถอะ

สนใจร่วมงานกับ SaluberMD ?